Vooraankondiging PSO-handleiding versie 2.2

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen. 

De handleiding versie 2.2 is van toepassing vanaf 1 april 2024. 

Inhoudelijk is de handleiding gelijk aan versie 2.1 wat betreft criteria, normen, PSO-doelgroepen etc. Op diverse plaatsen is wel de tekst (grondig) aangepast om tot een gestroomlijnder versie te komen. Overbodige herhalingen zijn verwijderd en de tekst toegankelijker is geschreven. Voor zover omschrijvingen zijn aangepast betreft het aanvullingen of scherpere formuleringen maar er zijn geen inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd met uitzondering van onderstaande twee (zie in tabel hieronder).


Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.1: 

De Handleiding versie 2.2 is van toepassing vanaf 1 april 2024.  
De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 2.2 gelden vanaf PSO-aanvragen die na 1 april 2024 ingediend worden via MijnPSO.   

Veel gegevens staan al ingevoerd in de online (aanvraag)portal van MijnPSO, maar er is nog geen definitieve PSO-aanvraag ingediend. Wat nu? 
Indien uw organisatie al beschikt over een MijnPSO-account dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na of voor 1 april 2024 in te dienen. De invoering van de gegevens en de toetsing vinden dan plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 2.1 versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Als PSO-aanvrager dient u wel de reeds ingevoerde stappen in MijnPSO na te lopen.

Deel dit bericht:  
7 march 2024