De afstand overbruggen

De afstand overbruggen

Het matchen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met de juiste werkgever is een vak apart. En niet één zonder uitdagingen. We spraken er over met Pieter Raven, directeur van Pernu, een organisatie met ruim 15 jaar aan ervaring én tevens in het bezit van een PSO 30+-certificaat. 

Pernu is een detacheringsbureau voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omschrijf ik dat zo goed?

Ja en alles wat daarbij hoort. Waar wij ons in onderscheiden, is dat we een full service pakket aanbieden waarin we met heel veel partijen samenwerken. Detacheren is het middel, maar het echte werk zit in werven, selecteren en coachen van de juiste kandidaten bij de juiste werkgever. Dus ook: past de functie bij de speciale behoefte? En kan er zo nodig wat worden geschaafd aan de functie zelf?

We zijn niet alleen kritisch naar de potentiële werknemer, maar ook naar de werkgever. We nemen bijvoorbeeld alleen vacatures aan waarin kandidaten kunnen doorgroeien naar een vaste functie. De trajecten worden ook aangeboden met minimaal een jaar met jobcoaching.

Waar lopen organisatie veelal tegenaan die sociaal of inclusief willen ondernemen?

Sociaal ondernemen kun je beleven met je hart, als sociaal mens. Dus vanuit je zijn, als idealist. Maar het kan ook vanuit wetgeving of bedrijfsmatige voordelen zoals maatregelen en kortingen. Bij ons gaat het vooral om het eerste, maar het tweede schuwen we zeker niet.

Wanneer er om welke reden ook de wil er is, blijft het dan vaak nog de vraag hoe je dat aanpakt. Het gaat dan over informatie als wie is die doelgroep, welke richtlijnen horen daarbij en welke functies kan ik die persoon geven. Of, hoe regel ik begeleiding en wat is mijn werkgeversrisico. Hele basale vragen, dus.

Er is vaak ook nog een stukje koudwatervrees, opeens. Wij zeggen dan altijd: gewoon doen werkt het beste. Wij zijn er om te begeleiden en zijn specialist. Je moet ook niet bang zijn dat het soms iets anders loopt dan dat je dacht, want dat hoort er een beetje bij.

We hebben het steeds over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In jullie geval, wat voor soort afstand moeten we dan aan denken?

Waar beleid wordt gemaakt op specifieke, kwetsbare doelgroepen, ontstaat positieve discriminatie. Tegelijkertijd worden daar anderen met een andere afstand mee uitgesloten. Een bedrijf kan namelijk welwillend zijn, maar je ziet dat organisaties met name heel erg gericht zijn op mensen met een doelgroepregistratie.

Dan hebben we het dus over mensen met een structurele, functionele beperking. Zoals een auditieve, of visuele beperking. Je kan ook denken aan iemand met autisme, of mensen die hoog sensitief dan wel hoog begaafd zijn.

Wat interessant is, dat aan die doelgroepregistratie ook de hele kapstok van regels en maatregelen hangt. Zonder die registratie wordt het dan dus toch lastig om iemand voor te stellen, omdat alle voordelen aan die registratie hangen.

Wat is de belangrijkste misvatting bij  het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

We noemen het ook wel arbeidsbijzonderheid. Dat is mooi positief gebracht, maar we bedoelen natuurlijk wel ook mensen met een beperking. Het doet wel recht aan onze mensen, want veel mensen hebben door hun beperking juist ook een talent.

Een voorbeeld. Bij kandidaten in het autistisch spectrum die sociaal misschien minder goed presteren, is er grote kans dat ze zich heel goed kunnen concentreren en relatief veel werk verzetten. Mensen met een visuele handicap zijn vaak auditief weer erg sterk en kunnen bijvoorbeeld bij de politie aan de slag als audiospecialist.

Een ander voorbeeld is dat we mensen hadden bij de belastingdienst die alfanumerieke codes, dus zowel cijfers als letters, toekennen aan documenten. Dat is precies werk, waarbij je constant scherp moet zijn. Onze medewerkers bleken binnen korte tijd aanzienlijk sneller dan de reguliere mensen, die er al jaren werkten. Die waren stomverbaasd. Dat is dan wel mooi om te zien, natuurlijk.

Hoe helpt Pernu met het overbruggen van die afstanden?

Het gaat er in eerste instantie om dat je een goeie vacature krijgt. Je match gaat echt anders dan in de reguliere markt. Wij weten namelijk als geen ander dat onze kandidaten een ander opleidingspatroon hebben gehad. Dus te laag of verkeerd opgeleid.

Wij matchen daarom niet op opleiding. We bieden in plaats daarvan kosteloos testen aan, waar onze opdrachtgevers zich aan committeren. Dus als iemand MBO niveau 2 heeft maar uit onze testen komt niveau 4, dan wordt hij of zij door ons gewoon geplaatst op een functie voor niveau 4.

Onze HR-recruiter blijft ook voor zowel de werkgever als de kandidaat of werknemer altijd in beeld. We doen daarbij aan skill-based matchen. We nemen een MBTI-test af, waaruit blijkt wat je type is en wat voor werk het beste bij je past. Dus we matchen dus minder op werkervaring, maar meer op type. Zo hou je de beperking een beetje weg, net als de traditionele vinkenlijstjes als opleiding en werkervaring. Daar hebben we enorm goeie ervaring mee.

We zien ook dat medewerkers vaak bewust dan wel onbewust door hun omgeving in een bepaalde richting zijn geduwd. Terwijl dit eigenlijk helemaal niet goed past. We maken vaak mee dat kandidaten na jaren door ons ineens op de goede plek worden gezet. Dat is een enorme eye opener voor ze.

Hoe komen jullie aan je mensen?

Ja dat is nu juist deels onze heilige graal, die ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar het komt er plat gezegd wel op neer dat potentiële werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt nog heel conventioneel op zoek gaan. Velen weten ons inmiddels ook goed te vinden. Daarbij krijgen we veel vertrouwen van ze. En dat is natuurlijk de kunst.

Voor bedrijven geldt steeds meer dat ze ons wíllen vinden. Zeker ook omdat er inmiddels steeds meer belangstelling is voor sociaal en inclusief ondernemen, dus bedrijven gaan zelf actief op zoek naar ons.

In hoeverre helpt het PSO-keurmerk hierbij?

Het was voor ons een heel interessant traject. Een soort bevestiging of we het goed doen. Er zat gelukkig al heel veel overeenkomst in hoe we het doen en hoe jullie het zien.

We zijn na het verkrijgen van het certificaat in een groep gelijkgestemden terechtgekomen, waarmee we al heel veel prettige gesprekken hebben gevoerd. Het keurmerk helpt ons dus ook echt om met de juiste, andere partijen in contact te komen.

Deel dit bericht:  
20 february 2024