Aspirant-status voor Hendriks Coppelmans

Aspirant-status voor Hendriks Coppelmans

Wij feliciteren Hendriks Coppelmans met het behalen van de Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Dit betekent dat de Hendriks Coppelmans aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. De organisatie werkt vanaf heden aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-Prestatieladder. Groeien op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. DNV GL heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan gecontroleerd.


PSO keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO wordt in toenemende mate toegepast door (publieke) opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

Deel dit bericht:  
8 september 2017