Avitec infra & milieu trots op het behalen van het PSO Trede 3 certificaat

Avitec infra & milieu trots op het behalen van het PSO Trede 3 certificaat

Avitec infra & milieu, voorheen Hoornstra Aannemingsbedrijf NV, heeft opnieuw Trede 3 bereikt op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen. Onlangs vond de herkeuring plaats en bij Avitec Infra & milieu is men trots dat wederom trede 3 is behaald. Met het PSO Trede 3 certificaat onderstreept Avitec Infra & milieu nogmaals de sociale status van de organisatie. 

Belang van sociaal ondernemen in sociaal inkopen

Maatschappelijk betrokken ondernemen is iets dat ze bij Avitec oprecht omarmen. Met het opnieuw behalen van het Trede 3 PSO-certificaat tonen zij dit ook aan. Avitec is met het Trede 3 certificaat koploper in Nederland wat betreft het bieden van werkgelegenheid aan personen in kwetsbare arbeidsposities. De onafhankelijke toetsing heeft aangetoond dat de organisatie op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij in het kader van ketenstimulering bij voorkeur wordt samengewerkt met organisaties die dat ook doen. Daarnaast stuurt Avitec al jarenlang op het opleiden en in dienst nemen van jonge vakmensen en staan om die reden ook bekend als erkend leerbedrijf. 

Het landelijke keurmerk voor sociaal ondernemen

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

Deel dit bericht:  
15 july 2019