Tzorg landelijk gecertificeerd voor Prestatieladder Socialer Ondernemen

16 november heeft thuiszorgorganisatie Tzorg het certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst genomen. Het keurmerk wordt verleend aan bedrijven die zich inzetten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De thuiszorgorganisatie is al langer actief om deze groep werknemers meer kansen te geven.

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen wil het sociale gezicht van bedrijven en organisaties meer zichtbaar maken. Het meetinstrument is ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met werkgevers en SW-bedrijven. Tzorg kent al een paar jaar een heel actieve aanpak om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Het gaat dan met name om mensen die langdurig thuis zitten of onvoldoende gekwalificeerd zijn om in te stromen op de arbeidsmarkt. Mark van den Berg, directeur van Tzorg: “Werken in de thuiszorg kan een uitstekende opstap zijn voor deze mensen. Bovendien blijken het vaak heel loyale arbeidskrachten te zijn, als je hen wat extra begeleiding geeft. Vaak is social return on investment ook al een uitdrukkelijke vraag van opdrachtgevers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Trede 3

Tzorg is landelijk gecertificeerd voor het hoogste niveau, trede 3. Dit is voor organisaties met bovengemiddelde sociale prestaties: minimaal 3,1% van het personeelsbestand moet afkomstig zijn uit kwetsbare groepen. Met 10% zit Tzorg daar ruim boven. Ook voor gemeenten kan het Tzorg-certificaat van nut zijn: de PSO-certificering is overdraagbaar in de keten.

Over Tzorg

Tzorg is een landelijke leverancier van thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding binnen de Wmo en heeft contracten met 310 gemeenten. Tzorg onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht voor cliënten en de kwaliteit van de dienstverlening. De continuïteit in hulpverlening door Tzorg is voor cliënten, maar ook voor veel gemeenten een belangrijke reden om gebruik te maken van de dienstverlening van Tzorg. Zorg en aandacht voor de cliënt staan bij Tzorg voorop. De wensen en gewoonten van de cliënt vormen het uitgangspunt bij het verrichten van de werkzaamheden.


Bron: Tzorg

Deel dit bericht:  
16 november 2015